Najveći broj slučajeva još uvijek se ne prijavljuje

SPOLNA DISKRIMINACIJA U PODRUČJU RADA

Spolna diskriminacija je jedna od diskriminacijskih osnova među kojima su prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije i diskriminacija temeljem rase, etničke pripadnosti ili boji kože, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta te spolne orijentacije. Ako razmislimo o navedenim osnovama veliki je broj građana/ki pretrpio takvu diskriminaciju, no rijetki su odlučili potražiti zakonsku zaštitu. Osobito je teško, kako zbog okoline, tako i dokazivanja diskriminacije, zatražiti zaštitu od spolnog uznemiravanja i uznemirivanja temeljem spola koja se događa u području zapošljavanja i rada. Spolno uznemiravanje odnosi se na svako ponašanje kojim se žrtva svodi na seksualni objekt ili kojim se naglašava njena seksualnost dok je uznemiravanje temeljem spola svako ponašanje kojim se neka osoba izravno ili posredno vrijeđa zbog pripadnosti određenom spolu. Pri tome se može raditi o sustavnom omalovažavanju ili uvredljivom  radnom okruženju.

Među pojedinačnim pritužbama koje je u području zapošljavanja i rada u 2014. zaprimio Uredpravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske,čakse 39,6 %odnosilo na spolno uznemiravanje. Podnositeljice pritužbi su bile isključivo žene, a pravobraniteljica Višnja Ljubičić je u izvješću za tu godinu, prema činjenici da su stranke u težim slučajevima same odustale od postupanja, zaključila da se „najveći broj slučajeva i dalje uopće ne prijavljuje“. Ipak, ili nažalost, uočava se trend povećanja broja individualnih pritužbi podnesenih pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. U 2015. među svim pritužbama upućenim pravobraniteljici najviše je bilo onih koji se odnose na spolnu diskriminaciju, čak 90,1%, a više od polovice, točnije 51,5% odnosilo se na područje rada i ostvarivanja socijalne sigurnosti. Za prošlu je godinu u ukupnom broju pritužbi upućenih uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova primijećeno razmjerno povećanje s područja svih županija. Razlike  među županijama su velike. Nasuprot pokazatelju od 48,2 % koji se odnosi na Grad Zagreb, Istarska županija zastupljena je sa 18 pritužbi, tj. 3%. No, broj pritužbipravobraniteljici, čiji radi ugled nesumnjivo pridonose rastu broja individualnih pritužbi žena koje traže pomoć, ne pokazuje stvarno stanje niti otkriva stvarni broj žena koje trpe diskriminaciju ni po spolnoj niti po drugim osnovama.

Razlozi zbog kojih žene ne traže zaštitu temeljem zakona,tj. ne koriste sve mehanizme zaštite su jednako strah od gubitka posla i ugrožavanja egzistencije kao i sram i neugoda. Ovi razlozi ne čude. U sustavu u kojem je stopa registrirane (!) nezaposlenosti za veljaču 2017. iznosila 15,3 %, a stopa rizika od siromaštva u 2016. bila 20,0 %  i u kojem okolina još nije razvila osjetljivost u razlikovanju neprimjernog ponašanja od, u najmanju ruku korektnih, poslovnih odnosa, zaista treba imati hrabrosti upustiti se u pravnu bitku. Iniciranje inspekcijskog nadzora ili podnošenje građanske tužbe može završiti gubitkom vremena, zdravlja i novaca. Ipak, vrijedi truda (vjerujte autorici ovog članka). Jer mi smo,bilo samo kao građanke ili kao i majke, tete, sestre, bake, prijateljice ili susjede, dužne svojim ponašanjem doprinijeti da statistika spolnog uznemiravanja i uznemiravanja po spolu pokazuje najmanje brojeve, ako ne i 0 %.

Ako nam se pak pravni put čini preteškim ne smijemo zanemariti odgoj novih generacija koji kreće u našim domovima ili promicanje osjetljivosti na tu problematiku, u užem ili širem,radnom ili drugom okruženju. Tako nam ostaje nada da ćemo svakodnevnim djelovanjem,sa pravnom pomoći ili bez nje, doprinijeti smanjenju stresa i bolesti, povećanju radne učinkovitosti te cjelokupnom razvoju društva.

 

Piše: dr. sc. Zrinka Erent-Sunko

(preneseno: Bujština br.135)

 

 

 

 

 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

14°C