Saniran je deponij Donji Picudo–istok

Strateški projekt sanacije odlagališta otpada Donji Picudo – istok, u sklopu mega projekta Pametni grad – zeleni grad, vrijednog 420 milijuna kuna koji obuhvaća izgradnju plinofikacije, održivog gospodarenja otpadom i zaštitu od otpadnih voda na trećoj razini je realiziran, rekao je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese na prezentaciji realizacije trećine mega projekta

Sanacija odlagališta Donji Picudo – istok  koštala je po ugovorenim radovima i uslugama 13.3 milijuna kuna, od kojeg iznosa je 85 % troškova sufinancirano iz EU Kohezijskog fonda, a 15 % iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Gradonačelnik Umaga Vili Bassanese istaknuo je važnost ovog projekta za Grad Umag i susjedne jedinice lokalne samouprave te je dodao kako je projekt sanacije Picudo jedan od strateških projekata realiziranih u okviru mega projekta „Pametni grad – zeleni grad 2010. – 2020.“ koji obuhvaća izgradnju sustava plinofikacije, održivo gospodarenje otpadom te zaštitu otpadnih voda  na trećoj  razini.

Gradonačelnik je naglasio da je održivo gospodarenje otpadom prihvatljivo samo ako se njime gospodari .pri čemu je važna i svijest građana. Zbog dugogodišnje  edukacije sugrađana prepoznati smo kao grad primjer u Hrvatskoj čemu  svjedoči i nagrada  „Pametni grad – grad budućnosti“  koja nam je dodijeljena u ovoj godini, naglasio je gradonačelnik Bassanese.

O sanaciji odlagališta dogradonačelnik Umaga Mauro Jurman pojasnio je da  sanacija obuhvaćala radove iskopava, preslagivanja i premještanja otpada te formiranje ozelenjenog tijela odlagališta. Izgrađen je sustav otplinjavanja, postrojenje za spaljivanje odlagališnog plina i kanal za prikupljanje oborinskih voda..

Očekujemo da ĆE Županijski centar Kaštijun iduće godine  započne s radom što će biti preduvjet za početak sanacije  odlagališta Donji Picudo – zapad.naglasio je Jurman

 

 

12°C
 

 

14°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

14°C