U Umagu obavljeno u sklopu EU projekta osposobljavanje, prvo u Hrvatskoj, za poslove sortiranja i recikliranja

U organizaciji umaškog Pučkog otvorenog učilišta «Ante Babić» završeno je, prvo u Hrvatskoj, osposobljavanje osoba za poslove sortiranja i recikliranje otpada.

Program vrijedan 732.600 kuna, u sklopu EU projekta, «S nama na zelenu granu» sufinancirala je s bespovratnih 690.000 kuna Europska unija a diplome je po završetku programa dobilo 30 nezaposlenih osoba, 15 s područja Bujštine a 15 iz Pule i drugih krajeva Istre. Ovo je prvi program osposobljavanja u Hrvatskoj za, novo, zeleno zanimanje u sektoru gospodarenja otpadom koji polaznicima nudi kompetenciju poznavanja zakonskih okvira, kategorija otpada i načina njegovog zbrinjavanja, odvajanja i sortiranja neopasnog otpada na frakcije, rukovanje opremom za prešanje, zaštitom od požara te  pružanja prve pomoći.

U sastavljanju programa za osposobljavanje sudjelovali su stručnjaci iz umaške tvrtke «6 maj» koji su bili i predavači polaznicima programa.Dodjeli prvih diploma za poslove sortiranja i recikliranja otpada u dvorani POU Umag prisustvovali su i umaški gradonačelnik Vili Bassanese sa suradnicima Florianom Bassanese Radin , Maurom Jurmanom  i Niko Čančarevićem i Slavišom Šmalc.

U realizaciji projekta uz POU Umag sudjelovali su Otvoreno učilište Diopter iz Pule, Udruga Zelena Istra i umaško komunalno poduzeće «6 maj».

 

12°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

12°C
 

 

11°C